ecoints

Какво е Отворено банкиране

Отвореното банкиране (Open banking) е възможност, която ти дава да:

  • имаш достъп до информация за своята ecoints сметка от различни платежни приложения
  • имаш достъп до движенията в своята ecoints сметка от различни платежни приложения
  • нареждаш плащания от ecoints сметка си от различни платежни приложения

Отвореното банкиране е въведено с PSD 2 – Директива за Платежните услуги от 2015 година на Европейския парламент и Съвета. В България е регламентирано чрез Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), който регулира подхода на Отворено банкиране и гарантира сигурния достъп на данни между платежни приложения.

Как можеш да се възползваш

За да имаш достъп до своята ecoints сметка от други платежни приложения, е необходимо да:

1. Заявиш своето желание от другото платежно приложение, което ползваш, през меню PSD 2 или Отворено банкиране, в зависимост от тoва как е именувано в менюто на съответното приложение;

2. Влезеш в своето ecoints приложение и потвърдиш достъпа, който желаеш да имаш през другото свое платежно приложение.

Какви възможности имаш

Когато използваш Отвореното банкиране имаш възможност да:

  • достъпваш ecoints сметката си от други свои платежни приложения
  • получаваш информация за баланса по ecoints сметката си от други свои платежни приложения
  • виждаш движенията по ecoints сметката си от други свои платежни приложения

Четвъртата възможност позволява на доставчиците на платежни услуги да получават информация за наличността по твоята ecoints сметка. Това се случва при твоите картови плащания.

Възможностите, които Отвореното банкиране предлага, са безплатни. Единствената такса е за банков превод, ако наредиш плащане от ecoints през друго платежно приложение. Повече информация за Такси и лимити можеш да намeриш тук.

Спокойствие и сигурност

Всички възможности, свързани с Отвореното банкиране, са напълно сигурни и се предлагат само от лицензирани и регулирани доставчици на услуги. Отвореното банкиране в ecoints покрива изискванията на стандарта и е разработено съвместно с БОРИКА АД. Еконт финансови услуги ЕООД, собственик на дигиталния портфейл ecoints, е лицензирано дружество за електронни пари под надзора на Българската народна банка, като предоставя в допълнение и платежни услуги. Предлага условия на най-висока сигурност за твоите финанси и операциите с тях.

Софтуерни специфики

Във връзка с Отворено банкиране и в съответствие с изискването на Директивата PSD 2 и Закона за платежните услуги и платежните системи, на сайта www.ecoints.com е достъпен портал за разработчици на приложни програмни интерфейси (API).

В него всички заинтересовани потребители, доставчици на информационни и платежни услуги, компании за финансови технологии и други ще намерят пълни инструкции, Общи условия и Политика за поверителност. Информацията е необходима на разработчиците за тестове и създаване на продукти. По този начин ще могат да използват приложните интерфейси на ecoints за реализиране изискванията на Отвореното банкиране.

Тестова среда за разработчици - достъпна на следния адрес:

https://psd2dev.ecoints.com/ecoints-sb/psd2

Продукционна среда за Трети страни доставчици (TPPs) - достъпна на следния адрес:

https://psd2dev.ecoints.com/ecoints/psd2

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите за периода 1.07.2022-1.09.2022 г.

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите за периода 1.10.2022-1.12.2022 г.

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите за периода 1.01.2023-31.03.2023 г.

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите за периода 1.04.2023-31.06.2023 г.

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите за периода 1.07.2023-30.09.2023 г.

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите за периода 1.10.2023-31.01.2024г.

Статистическа информация за достъпността на интерфейсите за периода 1.02.2024-30.04.2024г.